Ņemot vērā to, ka jebkurš uzņēmums vai iestāde vēlas maksimāli efektīvi un izdevīgi izmantot komandējumiem un darījuma braucieniem atvēlētos finanšu līdzekļus, vienlaicīgi maksimāli samazinot darbinieku komandējumā un darījumā braucienā pavadīto laiku, SIA „Averoja” korporatīvajiem klientiem piedāvā uzlabot esošo komandējumu un darījumu braucienu organizēšanas kārtību-procedūru, iepriekš rūpīgi izvērtējot to specifiku.

SIA „Averoja” korporatīvos klientus apkalpo saskaņā ar katra klienta noteiktiem komandējumu un darījuma braucienu organizēšanas noteikumiem, prasībām un līgumā atrunāto kārtību. Procedūras pamatā tiek noteikti iekšējie komandējumu un darījumu braucienu organizēšanas un pasūtīšanas noteikumi, kas atkarībā no darbinieka ieņemamā amata paredz:

  • Kārtību, kādā tiek veikti pasūtījumi, to pieteikumi un apstiprinājumi;
  • Pieļaujamo izmaksu limitus attiecīgajam pakalpojumam;
  • Kārtību, kādā tiek noteikts finansiāli izdevīgākais un ērtākais piedāvājums;
  • Kārtību, kādā tiek saskaņots komandējums vai darījumu brauciens un veikta tā apmaksa;
  • Kārtību, kādā tiek veiktas izmaiņas;
  • Risinājumus ārkārtas situācijās, u.c. informāciju saistībā ar komandējumu vai darījumu braucienu plānošanu un saskaņošanu, u.tml.

Pēc vienotas komandējumu un darījuma braucienu organizēšanas procedūras izveides, SIA „Averoja” klientu apkalpojošais ceļojumu konsultants, sagatavojot piedāvājumus, strikti vadās pēc klienta noteiktajiem procedūras standartiem, ietvertajiem nosacījumiem un savstarpēji atrunātā apkalpošanas servisa.